Wie gebruik maakt van deze website om een advertentie te plaatsen worden de volgende gegevens opgeslagen.
1. voornaam of voorletters
2. achternaam
3. woonplaats provincie en land
4. het e-mailadres
5. het telefoonnummer, indien dat bij de aanmelding wordt opgegeven
6. kweeknummer, indien dat bij de aanmelding wordt opgegeven
7. het IP adres bij aanmelden en het plaatsen van berichten
8. datum aanmelding, wijziging en laatste login dataum
9. Aantal geplaatste advertenties 
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de website. 
In de advertentie, die voor iedereen raadpleegbaar is worden de gegevens 1 t/m 3 + 9 en eventueel 5 en 6 opgenomen.
Aan derden worden geen gegevens beschikbaar gesteld tenzij er sprake is van een gerechtelijk bevel

Utrecht 28 april 2004
Laatstelijk aangepast op 1 juni 2017