Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

gouldsamadine
3 zwartkop poppen witborst
2 Roodkop poppen paarsborst
1 Roodkop gele pop witborst
1 Roodkop gele man witborst
1 split voor blauw man
Vermeld hier uw reden