Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

roulroul
Roulrouls te koop van dit jaar. Volgend jaar ook veel jongen te koop. Eigen kweek.
Kweeknummer 5SGV
Vermeld hier uw reden