Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

2 konijnen inclusief hok en ren
2 konijnen (vrouwtjes)
2 x fleswater
1 x ren
1 x konijnenhok
1 x voerbak
Hooi, stro, voer
Vermeld hier uw reden