Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

kippen hollandse hoen
Te koop,

5 jonge kippen (12 weken oud).
2 zilver pel en 3 goud bruin.
Vermeld hier uw reden