Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

zoeken een liefde vol huis
Ik ken ze helaas niet meer de juiste aandacht geven die ze verdienen...vandaar dat ik een goed huisje voor ze zoek..

2 vlaamse reuzen zijn rammen ( zijn geholpen)
Kleine nhd konijn is een voedster ( niet geholpen)
Vermeld hier uw reden